logo
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

动物资源首页 >>美丽祁连山 >>动物资源

红嘴鸥

红嘴鸥Chroicocephalus ridibundus

       雀形目PASSERIFORMES

       鸥科Laridae

       特征:体长约40厘米,身体大部分的羽毛是白色,尾羽黑色。夏羽头至颈上部咖啡褐色,羽缘微沾黑,眼后缘有一星月形白斑;
冬羽头白色,眼前缘及耳区具灰黑色斑,嘴和脚鲜红色栖息于平原和低山丘陵地带的湖泊、河流、和沿海沼泽地带。

    分布:石羊河保护分区

                                          红嘴鸥.png

首页 | 走进祁连山 | 组织机构 | 政务公开 | 科研宣教 | 生态保护 | 美丽祁连山

Copyright ? 2015 青海祁连山自然保护区管理局 版权所有